HOLDSTART

Følgende holdstart 2018:

Tirsdag d. 9. januar kl. 17.00

Mandag d. 5. februar kl. 17.00

Tirsdag d. 27. februar kl. 17.00

Mandag d. 19. marts kl. 17.00

Tirsdag d. 17. april kl. 17.00

Mandag d. 7. maj kl. 17.00

Tirsdag d. 5. juni kl. 17.00

Mandag d. 18. juni kl. 17.00

Mandag d. 13. august kl. 17.00

Tirsdag d. 14. august kl. 17.00

Mandag d. 24. september kl. 17.00

Tirsdag d. 2. oktober kl. 17.00

Tirsdag d. 13. november kl. 17.00

Mandag d. 19. november kl. 17.00

Holdstart hos Frederiks køreskole i Kolding