KØRETIMER

Du kommer til at køre i Kolding og Omegn.

1 køretime er 45 min.

Der kørers fra kl. 08.00 til 19.00 på hverdage, dog untaget mandag, tirsdag og onsdag hvor der kørers fra kl. 08.00 til 16.30

Øvelseskørsel skal mindst omfatte:
24 kørelektioner fordelt på følgende måde:

4. lektioner, i manøvre på lukket manøvrebane, formålet med denne kørsel er at give dig færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvre, der forekommer i almindelig færdsel, (varighed 3 ½ time).

16. køretimer på vej, formålet med denne kørsel er at give dig færdighed i sikkert og hensynsfuldt at tilpasse kørslen til de skiftende færdselsforhold og gældende færdselsregler på forskellige typer veje og tidspunkter, (mørkekørsel).

4. lektioner på køreteknisk anlæg, formålet med denne kørsel er at give dig et sådan kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, samt beherske bilen under moderat hastighed i visse kritiske situationer. Du skal lære at bremse på kortest mulige strækninger med og uden ABS- system, bremse- og undvigemanøvre, opretning af bilen efter udskridning på vejbanen. Kurset omfatter kørsel på tør og glat vej, (varighed 4 timer).

Køretimer hos Frederiks køreskole i Kolding